O spoločnosti

Ak si chcete byť istý, že vaše dôverné dokumenty zostali dôverné, je tu EKOway skartácia dokumentov.

Naše služby sme od roku 2005 postupne profesionalizovali a dnes sa radíme medzi popredné spoločnosti zaoberajúce sa skartáciou dokumentov a likvidáciou dát a ich nosičov. Sme čisto slovenskou spoločnosťou a bez zahraničného kapitálu sme vybudovali konkurencieschopnú spoločnosť s bezpečnostnými štandardami porovnateľnými s nadnárodnými koncernami.

K našim stálym zákazníkom patria ministerstvá, finančné inštitúcie, poisťovacie spoločnosti, ambasády, právnické kancelárie, orgány štátnej správy, nadnárodné koncerny i významné privátne spoločnosti, ktorých okruh sa neustále rozširuje.

Od roku 2006 máme zavedený Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2008 a Systém environmentálneho manažérstva v súlade s STN EN ISO 14001:2004.

Naši zamestnanci sú starostlivo vyberaní, prechádzajú pravidelnými školeniami, majú čisté trestné registre.

„Prichádzame načas, pracuje rýchlo, zachovávame diskrétnosť a sme slušní“

My strážime vaše dôvernosti. Vy sa môžete sústrediť na to, čo je pre vás naozaj dôležité. Rozvoj vašej firmy!